LICITA s.r.o.

Chci prodat

elektronické aukce 
nabídková řízení

garance prodeje
nejvyšší nabídce

právo odmítnout 
všechny nabídky

 

Bc. Marcela Hájková
tel. 777 618 187 
e-mail: licita@licita.cz

Ing. Pavel Bezstarosti
tel. 777 707 310 
e-mail: licita@licita.cz

S námi prodáváte vždy nejvyšší nabídce, za nejvyšší možnou cenu.

Klasický realitní prodej se dnes ukazuje neefektivní. Mnohem lepší strategií prodeje je realitní aukce - prodej nejvyšší nabídce.

V RK LICITA se zabýváme aukčním prodejem dlouhodobě. Ke zprostředkování prodeje za nejvyšší možnou kupní cenu využíváme především nabídková řízení a elektronické aukce. Navýšení kupní ceny se běžně pohybuje od 10% do 20%, u některých nemovitostí dosahujeme i o třetinu vyšší kupní ceny oproti původní představě prodávajícího.

Proč jsou naše realitní aukce pro prodávající výhodné? Jak to funguje? 

Inzercí záměru prodeje s využitím nejnavštěvovanějších realitních serverů oslovíme široký okruh potenciálních zájemců.  

Zájemci o koupi podávají cenové nabídky. Chtějí-li uspět, musí nabídnout co nejvyšší kupní cenu (vyšší než ostatní zájemci). 

Díky konkurenci na straně zájemců je dosažená kupní cena (nejvyšší cenová nabídka) tou nejvyšší možnou a skutečnou tržní cenou.

Akceptuje-li prodávající dosaženou cenu, uzavírá s předkladatelem nejvyšší nabídky kupní smlouvu. Není-li prodávající s cenou spokojen, má právo výsledek aukce odmítnout a prodej neuskutečnit.

Naše provize za zprostředkování prodeje formou aukce se pohybuje od 2,5% do 5% z dosažené kupní ceny, a to se vším všudy, včetně vyhotovení smluv, zajištění katastrální agendy, atd. Prodávající platí provizi jen v případě úspěšně realizovaného prodeje - po zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího.

Více informací o realitních aukcích naleznete níže na této stránce a na odkazovaných podstránkách.

      

Nabídková řízení  

Zájemci o koupi podávají ve stanovené lhůtě písemné cenové nabídky. Přijaté nabídky předložíme prodávajícímu, který si může vybrat. Obvykle volí nabídku s nejvyšší kupní cenou. Může však zohlednit třeba i rychlost úhrady kupní ceny nebo to, jestli zájemce nabízí platbu z vlastních zdrojů či úvěrem. S vybraným zájemcem uzavírá prodávající kupní smlouvu.

Po dohodě s prodávajícím lze nabídkové řízení rozšířit o závěrečnou licitaci o výši kupní ceny, na kterou jsou pozváni předkladatelé tří dosud nejvyšších nabídek.

Prodávající má vyhrazeno právo odmítnout všechny podané nabídky.

Elektronické aukce

Zájemci o koupi činí své cenové nabídky prostřednictvím internetu a navyšují aktuální cenu. Navyšování ceny obvykle graduje v poslední hodině aukce. Dokud zájemci činí nabídky, konec aukce se pružně posunuje. Tento princip zaručuje dosažení maximální prodejní ceny. S vítězem aukce uzavírá prodávající kupní smlouvu. Je-li tak předem sjednáno, má prodávající právo výsledek aukce odmítnout (tj. neuzavřít s vítězem aukce kupní smlouvu).

Elektronické aukce provádíme ve vlastním systému na www.licita.cz. Od března 2015 jsme jich uskutečnili přes 130. 

Elektronické aukce se osvědčily u všech druhů nemovitostí – rodinných domů, bytů, provozních objektů i zemědělské půdy.

Více informací o elektronických aukcích najdete zde. Nebo se můžete podívat na naše video.

Podrobné informace 

Bc. Marcela Hájková, T: 777 618 187, E: licita@licita.cz  

Ing. Pavel Bezstarosti, T: 777 707 310, E: licita@licita.cz 

Využít můžet také kontaktní formulář ve spodní části této stránky.  

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.