LICITA s.r.o.

Pozemky v k.ú. Malenovice u Zlína

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 190 000 Kč

Pozemky o celkové výměře 6754 m2 v katastrálním území Malenovice u Zlína, situované mimo zastavěnou část obce. Dle územního plánu je pozemek 2122 mzahrnut do zemědělských ploch, ostatní pozemky leží v ploše krajinná zeleň.

Pozemky o celkové výměře 6754 m2 v katastrálním území Malenovice u Zlína, okres Zlín. Pozemky se nachází na jižní straně od Malenovic (místní část Zlína), cca 500 m od jižního okraje zastavěné části obce, v místě zvaném Kopce a jsou přístupné po nezpevněné obecní cestě. Jedná se o svažité pozemky, z nichž dva o výměrách 2122 m2 a 547 m2 jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda a jsou obhospodařovány zemědělskou společností. Další pozemek o výměře 3387 m2 je evidovaný jako trvalý travní porost a fakticky je zčásti zarostlý listnatými dřevinami. Poslední pozemek o výměře 698 m2evidovaný jako ostatní plocha, neplodná půda, je zarostlý listnatými dřevinami. Dle Územního plánu města Zlín je pozemek o výměře 2122 mzahrnut do zemědělských ploch, ostatní pozemky leží v ploše krajinná zeleň. Pozemky jsou situovány mimo zastavěnou část obce a nelze je využít pro výstavbu k bydlení nebo komerci.

Prodej nejvyšší nabídce. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 4.3.2021, 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.