LICITA s.r.o.

Služby

Zprostředkování prodeje nemovitého majetku za nejvyšší možnou cenu, to je alfa a omega naší činnosti. Využíváme tradičních i moderních forem prodeje.

  • Nabídková/výběrová řízení. Zájemci o koupi podávají nabídky, prodáno je zájemci s nejvyšší nabídkou. Prodávající má obvykle právo odmítnout všechny nabídky či vyzvat zájemce k navýšení nabídek. Podávání nabídek probíhá předkládáním písemných nabídek nebo formou licitace, dle dohody s klientem (prodávajícím).
  • Elektronické aukce. Vysoce efektivní způsob prodeje garantující prodávajícímu dosažení maximální kupní ceny při minimalizaci nákladů spojených s prodejem. Prodávající si může vyhradit právo výsledek aukce odmítnout, není-li v aukci dosaženo ceny dle jeho představ.
  • Veřejné dražby. Veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Dříve preferovaný způsob zpeněžování majetkových podstat v insolvenčních řízeních. Dnes insolvenční správci a věřitelé preferují spíše elektronické aukce a nabídková řízení s možností odmítnout výsledek aukce/řízení.

Vedle zprostředkování prodeje provádíme oceňování nemovitostí a poskytujeme konzultace a poradenství v oblasti nakládání s nemovitým majetkem. V rámci zprostředkování prodeje jsou tyto služby obvykle bezplatné.

  • Oceňování nemovitostí. Zpracování odhadu obvyklé ceny / reálné prodejní ceny nemovitého majetku.
  • Konzultace, poradenství. Konzultace týkající se nakládání s nemovitým majetkem, jeho prodejnosti, právních závad, volby vhodné formy prodeje a bezpečného vypořádání kupní ceny.

V rámci své činnosti dlouhodobě spolupracujeme s vybranými soudními znalci a finančními/úvěrovými poradci.

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.