LICITA s.r.o.

Zahrada v Postoloprtech, okr. Louny

Blokace
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: Blokace
Orientační nabídková cena: 254 000 Kč

Zahrada o výměře 636 m2 v Postoloprtech (okr. Louny), v zahrádkářské osadě jihozápadní části městav lokalitě zvané Draguš. Přístup k pozemku je po obecní štěrkové komunikaci.

Pozemek - zahrada o výměře 636 m2 v Postoloprtech (okr. Louny). Jde o oplocený pozemek tvaru protáhlého obdélníku, situovaný v jihozápadní části města Postoloprty, v lokalitě zvané Draguš, v zahrádkářské osadě navazující na obytnou zástavbu. Přístup k pozemku je po obecní štěrkové komunikaci. Na hranici pozemku je osazen elektroměrový pilíř, na pozemku se nachází dvě studny (pravděp. jen užitková voda)

Pozemek je svažitý, s jižní expozicí. Je zatravněný a s ovocnými a okrasnými dřevinami, vše bez údržby. V severní části pozemku se nachází přízemní zděný zahradní domek s nízkou sedlovou střechou, dle dostupných informací provedený bez stavebního povolení. Stavba je špatném stavebnětechnickém stavu.   

Dle územního plánu města leží pozemek v ploše RZ (plochy zahrad a zahrádkářských osad), v sousedství území BI.1 (bydlení individuální v rodinných domech – městské). Územní plán blíže definuje převažující účel využití ploch RZ jako plochy zahrad a zahrádkářských osad s využitím výhradně pro zahrádkaření a dále připouští mj. zahradní domky a kolny sloužící funkčnímu využití zahrad

Pozemek leží zčásti v ochranném pásmu železnice. 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

 

Prodej nejvyšší nabídce

Lhůta pro podávání nabídek končí 29.1.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.