LICITA s.r.o.

Elektronické aukce na www.licita.cz

V roce 2015 spustila společnost LICITA s.r.o. na svých webových stránkách www.licita.cz vlastní systém elektronických aukcí a do dnešního dne úspěšně provedla více než 130 elektronických aukcí.


Účel a princip elektronické aukce 
Účelem elektronické aukce je dosažení maximální prodejní ceny nemovitosti (domu, bytu, pozemku, výrobního areálu, ...) v daném místě a čase, tedy co nejvýhodnější prodej.
Aukce začíná na předem dohodnuté vyvolávací ceně. Zájemci o koupi, kteří složili aukční jistotu, činí své cenové nabídky prostřednictvím internetu a navyšují aktuální cenu. Navyšování ceny obvykle graduje v poslední hodině aukce. Dokud zájemci činí nabídky, konec aukce se pružně posunuje. Tento princip zaručuje dosažení maximální prodejní ceny.
Je-li tak předem sjednáno, má prodávající právo výsledek aukce odmítnout (tj. neuzavřít s vítězem aukce kupní smlouvu).

Elektronická aukce je dobrá volba pro každého,
- kdo se rozhodl prodat svoji nemovitost, chce získat co nejvyšší kupní cenu a minimalizovat náklady spojené s prodejem.
- kdo si není jistý reálnou cenou své nemovitosti - nechce prodat levně prvnímu zájemci, ale ani nasadit přemrštěnou cenu a odradit kupce.
- kdo nabízel, neuspěl, ale bojí se jít s cenou příliš dolů, aby neprodělal.
- kdo chce oslovit co nejširší okruh zájemců o koupi, když každá aukce na www.licita.cz je souběžně prezentována na nejnavštěvovanějších realitních portálech, včetně Sreality.

Co čeká zájemce o prodej (prodávajícího)?
Prodávající kontaktuje provozovatele systému (RK LICITA, T: 777 707 310, 777 618 187, E: licita@licita.cz) s požadavkem prodeje nemovitosti formou elektronické aukce.
Provozovatel nemovitost zdokumentuje, prověří její právní stav a projedná s prodávajícím požadovanou prodejní cenu, výši vyvolávací ceny, délku trvání aukce, možné termíny prohlídek a další podrobnosti. Dojde-li prodávající s provozovatelem ke shodě, uzavřou smlouvu o zprostředkování prodeje formou elektronické aukce.
Následně provozovatel zpracuje aukční vyhlášku a po jejím odsouhlasení prodávajícím vloží nemovitost do systému. Po zahájení elektronické aukce může prodávající průběžně sledovat výši aktuální ceny.
Akceptuje-li prodávající výsledek aukce (dosaženou cenu), lze přistoupit k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a vítězem aukce.

Co čeká zájemce o koupi?
Zájemce o koupi se zaregistruje/přihlásí na www.licita.cz, přičemž současně potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami provozovatele.
Je-li zaregistrován a přihlášen, může se účastnit aukce, a to za podmínky, že složí aukční jistotu stanovenou pro danou aukci a odsouhlasí podmínky dané aukce (obvykle přehledně zpracované do aukční vyhlášky).
Stane-li se účastník aukce vítězem aukce, má povinnost uzavřít s prodávajícím ve stanovené lhůtě kupní smlouvu a ve lhůtě stanovené v aukční vyhlášce a v kupní smlouvě uhradit kupní cenu rovnající se nejvyšší nabídce učiněné v aukci.

Chce-li vědět více o možnosti prodeje formou elektronické aukce, kontaktujte nás na tel. 777 707 310 (Ing. Pavel Bezstarosti) nebo na tel. 777 618 187 (Bc. Marcela Hájková), případně e-mailem na licita@licita.cz.

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.