LICITA s.r.o.

Existuje riziko spojené s koupí nemovitosti v insolvenčním řízení?

Z hlediska majetkoprávního riziko neexistuje. Prodej a koupě nemovitosti se řídí výhradně insolvenčním zákonem, který kupujícímu zaručuje, že nemovitost koupil očištěnou od všech zástavních práv a exekucí. . . (celý článek zobrazíte proklikem na nadpis)

 

Z hlediska majetkoprávního riziko neexistuje. Prodej a koupě nemovitosti se řídí výhradně insolvenčním zákonem, který kupujícímu zaručuje, že nemovitost koupil očištěnou od všech zástavních práv a exekucí. Výjimkou jsou pouze věcná břemena, která nemají s insolvencí nic společného a na nemovitosti vázla před jejím zahájením. Kupující se tak nemusí obávat žádné okolnosti, která by změnila jeho vlastnický vztah k nemovitosti.

Z hlediska stavebně technického je zde mírné riziko, které spočívá v tom, že dosavadní vlastník nemá zájem informovat insolvenčního správce o různých skrytých vadách či funkčnosti technických a doplňkových zařízeních, anebo o těchto vadách vůbec neví. Správce tak prodává nemovitost ve stavu „jak stojí a leží“, což se vždy promítne na snížení nabídkové kupní ceny.

Prodávající v osobě insolvenčního správce zpravidla pověří prodejem renomovanou realitní kancelář, která se dostatečně obeznámí se stavebně technickým stavem nabízené nemovitosti a o tomto stavu zpravidla informuje zájemce o koupi.

Cena nabízené nemovitosti prošla schvalovacím procesem zajištěných věřitelů, případně věřitelského výboru a soudu. Ze zkušenosti naší realitní kanceláře můžeme potvrdit, že výše ceny schválené uvedeným procesem nemusí být cenou konečnou. V případě zajímavé nemovitosti se může v průběhu procesu prodeje navýšit, a to někdy dost výrazně. Stejně tak se ale může s ohledem na atraktivnost nemovitosti a projevu zájmu v daném místě a čase výrazně snížit. Konečná kupní cena je vždy podmíněna vyjádřením souhlasu schvalujícího orgánu s cenovou nabídkou předloženou zájemcem o koupi.

Za jediné riziko, spíše nepříjemnou věc lze považovat skutečnost, když v době prodeje je nemovitost užívána rodinou dlužníka v insolvenci. Pokud nemovitost před jejím předáním dobrovolně a včas nevyklidí, musí tuto záležitost nový vlastník řešit žalobou na vyklizení a neoprávněné obohacení. Problém vyklizení jde vždy za novým vlastníkem nemovitosti, insolvenční správce tuto věc neřeší. Považujeme za důležité zdůraznit, že za celou dobu naší praxe, tj. od roku 2000, od kterého realizujeme prodeje majetkových podstat, jsme se s touto situací nikdy nesetkali. Všichni vlastníci (dlužníci) nemovitosti do data jejich předání včas opustili.

Závěrem stručně řečeno: koupě nemovitosti z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení je právně nejjistější a nejbezpečnější způsob nabývání nemovitostí, zaručující straně kupující maximální stupeň ochrany (žádní kostlivci Vám ze skříně nevypadnou).

LICITA s.r.o.

 

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.